05-09-2017
Jongerenwerkers moeten gedrag niet bestendigen maar veranderen

‘Yo tjappie, alles chill?’ Zo opende de Gemeente Lelystad een brief gericht aan een groep werkloze jongeren. Door straattaal te gebruiken hoopte de gemeente deze jongeren te bereiken. Jongeren voelen zich op deze manier echter niet serieus genomen. Nee, ze hebben al genoeg mensen in hun sociale kring die straattaal met ze praten, en waar ze misschien ook al niet echt op kunnen bouwen.
Wellicht is in sommige van deze gevallen de sociale kring zelfs de oorzaak van hun worstelingen om een plek in de maatschappij te vinden. Het gebrek aan prosociale relaties met volwassenen en de omgang met antisociale jongeren vergroot namelijk het risico op maatschappelijke uitval. Lees verder.

03-09-2017
Ilex College sluit zich aan bij empowermentproject YETS Foundation

Vanaf dinsdag 5 september start de YETS Foundation haar empowermentproject op het Ilex College. Die dag vindt de officiële kick-off plaats en worden alle tweedeklassers van deze school geïnformeerd over het nieuw te vormen basketbalteam dat bij het project hoort. De YETS-coaches, waaronder oud-international Patrick Hilliman, zijn bij de kick-off aanwezig om de kinderen te vertellen wat basketbal voor hen heeft betekend en hoe deelname aan het project het leven van deze leerlingen zou kunnen veranderen. Het Ilex College in Schiedam is de derde school die aan de YETS Foundation verbonden is; het Lentiz LIFE College uit Schiedam en het Lentiz Geuzencollege in Vlaardingen draaien al langer mee.
Het Ilex College is een VMBO-school voor leerlingen die onderwijsbelemmeringen ondervinden ten gevolge van psychische stoornissen. De leerlingen wonen thuis of in een gezinsvervangend tehuis. Ook zullen er enkele leerlingen van Bovenschoolse Voorziening InZicht aansluiten bij het team. In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die het om wat voor reden dan ook niet redden binnen hun huidige school. Bij InZicht krijgen leerlingen een onderwijsplek aangeboden waar zij kunnen werken aan hun leerproces en aan de slag kunnen met datgene waardoor het mis gaat in hun school. Op het Ilex College wordt een basketbalteam gevormd met ca. 15 leerlingen. Twee jaar lang zullen zij trainen, samen eten, huiswerkbegeleiding krijgen en samen werken aan sociale vaardigheden. Met dit nieuw te vormen team probeert de YETS Foundation niet alleen de deelnemende jongeren te inspireren, maar ook de gehele school en de wijk door activiteiten te organiseren in Schiedam Nieuwland. Het project wordt gesteund door Gemeente Schiedam.

24-05-2017
Aardig Onderweg Award voor YETS

Na twee maanden campagne voeren, was het vrijdag 19 mei eindelijk zover. Tijdens de Aardig Onderweg Awardshow mocht Peter Ottens namens de YETS Foundation de publieksprijs 2017 in ontvangst nemen. “Dankzij al die mensen die in ons geloven, kunnen we onze droom waar gaan maken en dat is onze coaches nog verder opleiden door een gastcoach uit Amerika over te laten komen.” Eerder had YETS de vakjuryprijs in de categorie ‘Samenleven’ al in de wacht gesleept.
“Duizenden mensen hebben niet alleen op YETS gestemd, maar stemden vooral op de boodschap dat onze samenleving schreeuwt om positieve rolmodellen. Onze stem is gehoord,” vertelt Peter Ottens, oprichter van YETS en het gezicht van de YETS Foundation tijdens de campagne van de Aardig Onderweg Awards. Tijdens de awardshow werd hij verrast met een filmpje van zijn voormalig basketbalcoach Scot Vesterdahl uit de Verenigde Staten. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Wat Scot zo inspirerend maakt, is dat hij zich niet alleen bezig houdt met de ontwikkeling van jongeren als basketballer, maar ook als mens. Hij gaf mij destijds veel adviezen over het leven en was daarin echt een rolmodel. Spelers zagen hem meer als een mentor dan als basketbalcoach. Daarnaast heeft hij mij de kans gegeven om in het team te komen.” De werkwijze en persoonlijkheid van zijn coach heeft Peter geïnspireerd om YETS op te richten. “Veel van het YETS-gedachtegoed komt bij hem vandaan. Het zou daarom geweldig zijn als de andere YETS coaches ook van hem kunnen leren.”