Ilex College, Schiedam

Het Ilex College is een VMBO-school voor leerlingen die onderwijsbelemmeringen ondervinden ten gevolge van psychische stoornissen. De leerlingen wonen thuis of in een gezinsvervangend tehuis. Bij dit ilex-team sluiten ook enkele leerlingen van Bovenschoolse Voorziening InZicht aan bij het team. Twee jaar lang zullen zij trainen, samen eten, huiswerkbegeleiding krijgen en samen werken aan sociale vaardigheden. Met dit nieuwe te vormen team proberen wij niet alleen de deelnemende jongeren in hun kracht te zetten, maar ook aan te tonen dat jongeren van het speciaal onderwijs ook heel veel in hun mars kunnen hebben en er toe doen.

School: Ilex College Schiedam
Team: Shooting Legends
Aantal deelnemers: 15