Ingeborgh Heufler, leerplichtambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht MVS:

“Via het verzuim van een aantal jongeren ben ik in aanraking gekomen met de YETS Foundation. In het verloop van de casussen heb ik gezien wat een meerwaarde de YETS Foundation is voor jongeren die uitzichtloos zijn op school. Deze jongeren hebben vaak geen warm thuis. Dit missen ze. Bij verzuim ligt vaak meer ten grondslag dan alleen het (puber) gedrag. Ik heb in meerdere casussen gezien dat door de bemoeienis van de coaches van YETS, een warmte gecreëerd wordt voor de jongeren waardoor ze weer de wereld in een leuker licht gaan zien. Door de combinatie van interesse, steun en sport krijgen de jongeren een motivatie. Waardoor zij hun school afmaken en geen schoolverlaters worden. Hierdoor krijgen zij later een andere toekomst waarin ze een gelukkiger leven kunnen hebben. Het aantal voortijdig schoolverlaters zou op een positieve manier teruggedraaid kunnen woeden als de YETS Foundation binnen deze gemeente een grotere rol zou kunnen spelen, en heeft de gemeente landelijk gezien een voorbeeldfunctie voor andere gemeentes in het land. Voortijdig schoolverlaters kosten de gemeentes veel geld op deze manier zou deze kostenpost enorm omlaag gehaald kunnen worden.”


 

Een investering in YETS is een investering in de jongeren en in de maatschappij. De winst die wij (hopen) te boeken is dan ook een winst voor de jongeren en voor de maatschappij.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze interventie een verschil maken. Bewijs hiervoor leest u bijvoorbeeld bij resultaten. Hard cijfermatig bewijs begint ook vorm te krijgen. Zo zien wij, in verhouding tot andere interventies, een significant lagere uitval (<5%) van deelnemers uit de interventie. Ook zijn er signalen van verbetering in schoolcijfers. De belangrijkste winsten zijn langs twee lijnen te boeken.

Sociaal-maatschappelijk preventief
Onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de jongeren die wij helpen met een hoge waarschijnlijkheid in hun vervolgstudie niet afmaken, in aanraking komen met de politie en/ of in de schuldsanering belanden. Voor jongeren zelf maar ook voor overheden, familie en de sociale omgeving zijn dit geen wenselijke toekomstscenario’s. Wij geloven dat onze interventie hierin een in preventieve zin het verschil maakt. Door discipline, bewustzijn en empowerment maakt YETS het verschil. Het eerst project van YETS is gestart in 2015, naar verwachting delen wij in 2020 de eerst harde bewijzen van de toegevoegde waarde van onze interventie.

Excelleren en kansen
Naast het voorkomen zorgt de interventie ook voor ontwikkeling van de jongeren. Door het succesvol doorlopen van onze interventie worden kansen gecreëerd door de jongeren zelf. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een bijbaan, inspiratie en enthousiasme door vrijwilligersprojecten die de jongeren zelf opzetten en de motivatie om een studie te volgen en af te ronden. De eerste tekenen van deze winst zijn al te zien.

Resultaten
Alle stappen die de YETS-coaches tijdens de interventie nemen zijn tot in de detail uitgewerkt en theoretisch onderbouwd. Op dit moment volgen wij, samen met Pedagogiekstudenten van de Universiteit van Amsterdam, de ontwikkeling van onze jongeren nauwgezet. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van vragenlijsten en observaties. Door deze monitoring verwachten we op termijn de verwachte positieve korte- en langetermijneffecten van YETS ook daadwerkelijk te kunnen aantonen.