Stichtingspagina en publicaties

Stichting YETS Foundation
Nieuwe Damlaan 862
S
chiedam

IBAN NL50 RABO 0142 8014 88
BIC RABONL2U
KvK 59183969
RSIN 853356695


ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor de ANBI-status voldoet YETS aan diverse eisen van de Belastingdienst. Zo heeft YETS geen winstoogmerk, heeft het een een adequaat beloningsbeleid en zijn diverse stukken beschikbaar gesteld. 

Beloningsbeleid
De YETS Foundation huurt haar medewerkers in. De stichting heeft zich daarmee voorzien van een flexibele organisatie. Zolang er projecten zijn, is er werk.
De YETS Foundation hanteert de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:

  • Het beloningsniveau van de medewerkers aan onze projecten en de medewerkers van het bedrijfsbureau van onze stichting is gebaseerd op een marktconforme beloning verminderd met een korting die toeneemt naarmate het beloningsniveau hoger is.
  • De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen geld verdienen en dat ondanks de marktconforme beloning met korting, talentvolle mensen graag bereid zijn voor onze stichting te werken.