Coach Pat voor de groep

Basketbal

De YETS Foundation heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Sinds haar bestaan implementeert YETS hiervoor het Amerikaanse schoolmodel in Nederland; sportteams op scholen in aandachtswijken die begeleid worden door een coach die fungeert als rolmodel. YETS is actief op VMBO scholen en het praktijkonderwijs.

Een unieke methodiek

Gericht op drie pijlers

Onderwijs geeft ons kennis van de wereld om ons heen en ontwikkelt het perspectief hoe we naar het leven kijken. Het biedt meer mogelijkheden en zekerheid in het nastreven van onze ambities. YETS stimuleert haar deelnemers onderwijs te volgen en helpt hen te motiveren. Het organiseren van verschillende activiteiten en de wekelijkse huiswerkbegeleiding ondersteunt de deelnemers in het succesvol afronden van hun opleiding.

Sport, wanneer op de juiste manier aangeboden, biedt onbetwist mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties en talenten op uiteenlopende vlakken: fysiek, sociaal, mentaal en/of pedagogisch. De YETS coaches hebben vanuit hun ervaring en in samenwerking met twee orthopedagoog een trainingsprogramma ontworpen dat zich specifiek richt op deze competenties. In combinatie met een duidelijke kaders en hoop plezier tracht YETS de kracht van sport volledig tot zijn recht te laten komen.

Om te kunnen slagen in de maatschappij moet je er aan deelnemen. De stap naar actief burgerschap is voor een groot gedeelte van onze deelnemers te groot om zelfstandig te nemen. YETS maakt de kloof met de maatschappij kleiner door de gemeenschap te betrekken bij haar projecten en vice versa.

Door de gemeenschap actief bij de YETS projecten te betrekken blijft de ‘empowerment’ niet alleen beperkt tot binnen het team, maar reikt deze tot diep de gemeenschap in.

Onderzoek

Het Mulier Instituut deed twee jaar lang onderzoek naar de maatschappelijke impact van de YETS basketbal interventie. Eén van de conclusies is dat YETS bijdraagt bij aan vermindering van het aandeel schoolverlaters en indirect aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Volgens het onderzoek laten de deelnemers grotendeels positieve ontwikkelingen zien die bijdroegen tot betere leerresultaten en minder gedragsproblemen.

van de aan examen deelgenomen jongeren heeft diploma behaald
1 %
jongeren werden na YETS lid van een basketbalvereniging
1

Erkenning

De interventie YETS (Youth Empowerment Through Sports) is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen van Kenniscentrum Sport erkend in de categorie ‘Goed Onderbouwd’. Een unieke prestatie aangezien de meeste aanvragen eerst nog onder voorbehoud blijven. YETS onthulde de erkenning door de commissie Sport & Bewegen in februari 2018 tijdens de werksessie ‘rolmodellen in het sport en welzijnswerk’.

Verschillende Projecten:

YETS Foundation voert de YETS basketbal interventie uit op vijf verschillende scholen: Lentiz LIFE College (Schiedam), Geuzencollege (Vlaardingen), ProNovaCollege (Schiedam), Het College Vos (Vlaardingen) en Accent Praktijkonderwijs Delfshaven (Rotterdam).

jongeren vonden na YETS een bijbaan.
1
jongeren hebben sinds de start hun certificaat gehaald
1

Toepassing op het basisonderwijs

Niet alleen jongeren, maar ook kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving zijn kwetsbaar voor negatieve invloeden. Daarom heeft YETS ook basketbalteams op basisscholen in aandachtswijken. Met een lichte versie van het basketbalprogramma komen de teams eenmaal per week na schooltijd bij elkaar. Samen sporten, maar ook lunchen om laagdrempelig in gesprek te gaan over hoe het met je gaat. Vanuit de vertrouwensrelatie met de coach ervaren de kinderen de veiligheid en durven ze te delen waar ze mee zitten of zorgen om maken.

2015 - 010Wolfpack - Lifecollege - YETS Foundation
2015 / 010Wolfpack / Lifecollege
2016 - Green Lions - Lifecollege - YETS Foundation
2016 / Green Lions / Lifecollege
2016 - Jaguars - Geuzencollege
2016 / Jaguars / Geuzencollege
2017 - Bulldogs - Geuzencollege
2017 / Bulldogs / Geuzencollege
2017 - Dreaming Tigers - Lifecollege
2017 / Dreaming Tigers / Lifecollege
2018 - Hunters - Geuzencollege
2018 / Hunters / Geuzencollege
2018 - Major Shakers - Lifecollege
2018 / Major Shakers / Lifecollege
2018 - Shooting Legends - Ilexcollege
2018 / Shooting Legends / Ilexcollege