_T2A9370

YETS Community

“De YETS coaches benaderen de leerlingen vanuit respect en discipline, en bieden de jongeren echt een ander perspectief. Deze aanpak en toegankelijkheid is echt aanzienlijk anders dan de aanpak van andere organisaties.”
 
Nienke van Kooij – van Wamelen
afdelingsleider onderbouw Het College Vos
We worden gevormd door de omgeving waar we ons in bevinden. Je kunt jongeren vertellen hoe ze moeten veranderen, maar als er geen andere omgeving wordt geboden is het moeilijk daadwerkelijk te veranderen. YETS biedt daarom de YETS Community. Hier komen jongeren na school langs voor spel, workshops, ontspanning of een gesprek met een coach. Een omgeving als alternatieve context voor het negatieve milieu waarin veel jongeren opgroeien. Een context waar ruimte is om jezelf te zijn, maar wel binnen de consequent bewaakte normen en waarden.

Invloed van de straatcultuur

Aandachtswijken kenmerken zich onder andere door armoede, weinig binding met de sociale omgeving en maatschappelijke normen en een gebrek aan sociale cohesie en rolmodellen. Al deze factoren versterken het risico op maatschappelijke uitval. Jongeren voelen zich hier minder onderdeel van de samenleving, maar willen, net als ieder ander mens, toch ergens bij horen.

Jongerenwerk, ontmoetingsplekken of sportinterventies lijken het antwoord op de problematiek, maar zijn dat niet altijd. Het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Veelal vertellen professionals die met jongeren werken wel wat de jongeren moeten veranderen, maar kunnen niet die alternatieve context bieden die daadwerkelijk leidt tot (gedrag)verandering. In het traditionele buurthuis komen jongeren wel opdraven, maar worden niet altijd uitgenodigd tot ander gedrag.

YETS Community nodigt uit tot ander gedrag

Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van YETS is de veilige basis waarin wordt voorzien. Oprechte aandacht, streng én liefdevol zijn en jongeren een thuis bieden staan daarin centraal. Om die veilige plek goed vorm te geven, scheppen de coaches van YETS heel nadrukkelijk een andere context voor de jongeren. Er is een fysieke plek waar de jongeren samen kunnen sporten, huiswerk maken, ontspannen en hun problemen kunnen bespreken. Op deze plek gelden duidelijke regels: de kaders en cultuur van YETS aangevuld met de standards. Bepaalde omgangsvormen die gelden ‘op straat’ zoals schelden worden hier heel bewust niet geaccepteerd. Daar wordt consequent op gehandhaafd.
De YETS Community is een fysieke plek waar jongeren na schooltijd, in de weekenden en vakanties welkom zijn. De omgeving is fysiek ingericht om uitnodigend te zijn voor jongeren om langs te komen, maar biedt ook gelijk veiligheid.