Stichtingspagina YETS Foundation

Op deze pagina vind je de algemene informatie over YETS Foundation, het beloningsbeleid van YETS Foundation en kun je alle jaarverslagen en jaarrekeningen sinds 2015 inzien. 

Algemene informatie

YETS Foundation
Prinses Beatrixlaan 20
3121 JN Schiedam

KvK-nummer – 59183969
IBAN – NL50 RABO 0142 8014 88
RSIN – 853356695

ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor de ANBI-status voldoet YETS aan diverse eisen van de Belastingdienst. Zo heeft YETS geen winstoogmerk, heeft het een adequaat beloningsbeleid en zijn diverse stukken beschikbaar gesteld. 

Beloningsbeleid
De YETS Foundation huurt haar medewerkers in. De stichting heeft zich daarmee voorzien van een flexibele organisatie. Zolang er projecten zijn, is er werk.
De YETS Foundation hanteert de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:

 • Het beloningsniveau van de medewerkers aan onze projecten en de medewerkers van het bedrijfsbureau van onze stichting is gebaseerd op een marktconforme beloning verminderd met een korting die toeneemt naarmate het beloningsniveau hoger is.
 • De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen geld verdienen en dat ondanks de marktconforme beloning met korting, talentvolle mensen graag bereid zijn voor onze stichting te werken.
 • Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte
  werkzaamheden.

Integriteitsbeleid
De onderstaande gedragscode is van toepassing op alle medewerkers, jongeren, vrijwilligers en andere betrokkenen (hierna ‘deelnemers’ genoemd) van YETS Foundation.

 • Ieder lid van YETS is verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer waarbinnen de deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • Deelnemers onthouden zich ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de onderlinge waardigheid aantast.
 • Deelnemers raken elkaar niet op een zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als onprettig wordt ervaren.
 • Deelnemers onthouden zich van elke vorm van verbaal, psychisch, seksueel en fysiek geweld of verwensingen in schrift via bijvoorbeeld sociale media ten behoeve van YETS Foundation.
 • Elke vorm van ongelijkwaardige behandeling op grond van geslacht, afkomst of geaardheid is onacceptabel.
 • Deelnemers zien er actief op toe dat deze gedragscode door eenieder wordt nageleefd.
 • In die gevallen waarin de gedragscode niet direct voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag is het aan de deelnemer om in de geest van de gedragscode te handelen.
 • Elke deelnemer moet zich altijd veilig tot de vertrouwenspersoon kunnen wenden.

Klink hier voor het volledige beleidsstuk.

De vertrouwenspersoon voor YETS Foundation is Monique de Hoog. Zij is bereikbaar op info@yetsfoundation.nl of 06 50970770

Jaarverslagen & jaarrekeningen

Bekijk hier het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening van 2022

Bekijk hier het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening van 2021

Bekijk hier het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening van 2020

Bekijk hier het Jaarverslag van 2019
Bekijk hier het Financieel Jaarverslag van 2019

Bekijk hier het Jaarverslag van 2018
Bekijk hier het Financieel Jaarverslag van 2018

Bekijk hier het jaarverslag van 2017

Bekijk hier de jaarrekening van 2017

Bekijk hier het jaarverslag van 2016

Bekijk hier de jaarrekening van 2016

Bekijk hier het jaarverslag van 2015

Bekijk hier de jaarrekening van 2015

Statuten, Bestuur & nevenfuncties en Beleidsplan & jaaragenda

Bekijk hier de Statuten van de oprichting van YETS Foundation
Bekijk hier de bestuurders van YETS foundation
Bekijk hier het beleidsplan en de jaaragenda 2022 van YETS Foundation