Youth coach met jongere

Youth Coaches

“Als zorgcoördinator heb ik ervaren hoe fijn het is om een onafhankelijke partij in huis te hebben met maar één doel: het belang van de leerling. In veel begeleidingssituaties zijn er zoveel voorwaarden en belemmeringen en wachttijden. Het contact met de YETS Youth Coach is juist laagdrempelig, snel gelegd en doelgericht. Zeker in deze online tijd is het een meerwaarde dat jongeren toch terecht kunnen, in beeld blijven en gezien worden.”

Annemarie Hartemink, Zorgcoördinator bij SG Spieringshoek

YETS Youth Coaches staan naast de jongeren

Spijbelen, te laat komen, niet stil kunnen zitten of te boos reageren… Meestal onschuldige acties die op lange termijn grote gevolgen kunnen hebben voor jongeren. Helaas schuilt er vaak een hele vervelende oorzaak onder dit gedrag. Onverwerkt verlies van dierbaren, geweld in het huis of eenzaamheid zijn slechts enkele factoren die kunnen leiden tot negatief gedrag en veel onbegrip. De Youth Coaches van YETS zijn er om naast deze jongeren te staan. Niet als hulpverlener, maar als buddy. Niet als professional die direct een advies klaar heeft, maar als rolmodel die vooral luistert en doorvraagt.

De YETS Youth Coaches worden via zorgteams van scholen, wijkteams en overige zorginstanties in contact gebracht met jongeren die vroegtijdige signalen van maatschappelijke uitval laten zien. In de meeste gevallen worden deze jongeren geschorst, weggestuurd of krijgen een waarschuwing of gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je deze jongeren al in dit vroege stadium een coach biedt, escalatie van de situatie voorkomen kan worden en daarmee mogelijk ook de inzet van zwaardere zorg.

 • Momenteel zijn de Youth Coaches actief in Gemeente Schiedam.
 • Voor jeugd uit de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Een coachingstraject duurt gemiddeld 4 maanden.
 • Youth Coaches komen eenmaal per week op school en ontvangen de jongeren eenmaal per week op het YETS kantoor.

Actief op diverse scholen in Schiedam

De YETS Youth Coaches zijn actief op de volgende instellingen in Schiedam:

 • Bovenschoolse voorziening InZicht
 • Het College Vos
 • Kaleidoscoop
 • Lentiz LIFE College
 • Lentiz Geuzencollege
 • MAVO Schravenlant XL
 • OBS De Peperklip
 • OBS De Singel
 • OBS Loep
 • ProNova College
 • SBS De Poldervaart
 • SG Spieringshoek 

Meer informatie over de YETS Youth Coaches?