Ilex College sluit zich aan bij empowermentproject YETS Foundation

Vanaf dinsdag 5 september start de YETS Foundation haar empowermentproject op het Ilex College. Die dag vindt de officiële kick-off plaats en worden alle tweedeklassers van deze school geïnformeerd over het nieuw te vormen basketbalteam dat bij het project hoort. De YETS-coaches, waaronder oud-international Patrick Hilliman, zijn bij de kick-off aanwezig om de kinderen te vertellen wat basketbal voor hen heeft betekend en hoe deelname aan het project het leven van deze leerlingen zou kunnen veranderen. Het Ilex College in Schiedam is de derde school die aan de YETS Foundation verbonden is; het Lentiz LIFE College uit Schiedam en het Lentiz Geuzencollege in Vlaardingen draaien al langer mee.

Het Ilex College is een VMBO-school voor leerlingen die onderwijsbelemmeringen ondervinden ten gevolge van psychische stoornissen. De leerlingen wonen thuis of in een gezinsvervangend tehuis. Ook zullen er enkele leerlingen van Bovenschoolse Voorziening InZicht aansluiten bij het team. In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die het om wat voor reden dan ook niet redden binnen hun huidige school. Bij InZicht krijgen leerlingen een onderwijsplek aangeboden waar zij kunnen werken aan hun leerproces en aan de slag kunnen met datgene waardoor het mis gaat in hun school. Op het Ilex College wordt een basketbalteam gevormd met ca. 15 leerlingen. Twee jaar lang zullen zij trainen, samen eten, huiswerkbegeleiding krijgen en samen werken aan sociale vaardigheden. Met dit nieuw te vormen team probeert de YETS Foundation niet alleen de deelnemende jongeren te inspireren, maar ook de gehele school en de wijk door activiteiten te organiseren in Schiedam Nieuwland. Het project wordt gesteund door Gemeente Schiedam.

Deel dit bericht