Voorkom uitval onder jongeren door coaches als positief rolmodel

Sport Bestuur en Management plaatste een artikel over de noodzaak van positieve rolmodellen, zoals YETS Foundation deze biedt. De afwezigheid van positieve rolmodellen in huis kan jongeren stimuleren zich meer te identificeren met de straatcultuur. Het is voor hen lastig in te zien dat veel normen en waarden die hier gelden afbreuk doen aan je persoonlijke ontwikkeling wanneer je thuis niet voldoende anders hebt geleerd. Het is de taak aan sport- en welzijnsorganisaties om geen verlenging van deze straatcultuur te bieden, maar een positief alternatief waar de juiste normen en waarden gelden. Met de correcte benadering en voldoende tijd kunnen jongeren in hun kracht worden gezet om zelf in te gaan zien met welke cultuur zij zich uiteindelijk het meest mee willen identificeren. Lees het artikel hier.

Deel dit bericht