“De tijd was rijp”: YETS uitgebreid naar 5 scholen

Ons empowermentprogramma heeft zich uitgebreid: er zijn nu 5 deelnemende scholen sinds ook Het College Vos zich aansloot en voor het eerst doet er ook een Rotterdamse school mee: Praktijkonderwijs Accent Delfshaven zich aan de stichting verbonden.

Het project in Rotterdam Delfshaven is bijzonder te noemen. Het wordt gesponsord door VTTII, een energie op- en overslagbedrijf uit de Rotterdamse haven. Het gaat niet alleen om een financiële bijdrage, maar VTTI zal ook nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de jongeren. Zo krijgen de YETS-deelnemers onder andere les van de financiële afdeling in het omgaan met geld, traint de HR-afdeling de jongens en meiden met solliciteren, vindt er een bedrijfsbezoek plaats en zullen de VTTI collega’s ook deelnemen aan enkele activiteiten van het programma.

Waar bij de meeste scholen alleen leerlingen van de school zelf kunnen deelnemen, is dat Het College Vos anders. Vanuit de samenwerkingen met het welzijnswerk en jeugdzorg worden in sommige gevallen ook jongeren aangemeld van buiten de school die baat hebben bij deelname aan YETS. Vanuit de samenwerking met Het College Vos kunnen onze coaches ook deze kinderen ondersteuning bieden.

In Schiedam en Vlaardingen zijn al sinds 2015 verschillende scholen aangesloten bij het YETS Foundation empowermentprogramma. In totaal zijn er dit jaar 130 jongeren actief onderdeel zijn van het YETS programma. Onder begeleiding van pedagogisch sterke coaches – die de jongeren zowel binnen als buiten de lijnen van het sportveld begeleiden – worden zij geholpen naar een positieve deelname aan de maatschappij.

Na de winst van een Appeltje van Oranje vorig jaar heeft YETS veel landelijke publiciteit gekregen wat kansen bood op uitbreidingen. De stichting heeft echter de voet op de rem gehouden. ,,We willen onze groei niet laten leiden door financiële kansen die zich voordoen, maar door het aantal goede coaches en echte rolmodellen die wij kunnen inzetten om daadwerkelijk verschil te maken. Geduld bleek een schone zaak, want nu was de tijd rijp om deze uitbreiding te maken”, aldus oprichter en directeur Peter Ottens.

Deel dit bericht