YETS Foundation vindt nieuwe manieren om jongeren te begeleiden in Coronatijd

YETS Foundation is vorige week gestart met het bieden van dagbesteding voor jongeren waar scholen zich zorgen over maken. YETS staat voor het in hun kracht zetten van kwetsbare jongeren en doet dat inmiddels al ruim vijf jaar. Door het Coronavirus is de reguliere werkwijze helaas niet mogelijk, daarom heeft YETS een nieuwe manier gevonden om dit te doen.

Jongeren begeleiden op het kantoor van YETS Foundation
YETS heeft toestemming gekregen van de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen om jongeren op kantoor van YETS Foundation te begeleiden. Jongeren krijgen in groepen van vier een aangepaste dagbesteding. Van maandag tot en met vrijdag biedt YETS een ochtend- en een middagsessie. Een sessie duurt twee en een half uur en biedt plaats aan twee groepen. Voor de groep staan altijd twee begeleiders, waarvan minimaal één YETS coach. YETS verzorgt deze begeleiding met acht coaches, ondersteund door zeven HBO stagiaires.

Stagiair geeft uitleg aan jongeren tijdens de huiswerkbegeleiding op het kantoor van YETS
Coach geeft uitleg tijdens de huiswerkbegeleiding

De dagbesteding is voor jongeren waar de scholen zich zorgen over maken
De sessies zijn niet alleen voor de ‘eigen jongeren’ van YETS, scholen uit de regio dragen hier jongeren voor aan waar zij zich zorgen over maken. Het zijn jongeren die thuis niet de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het te druk is, de ouders een vitaal beroep hebben of omdat de ouders niet de vaardigheden bezitten om de jongeren les te geven. Zij zijn tussen de 12 en 18 jaar oud en volgen voortgezet onderwijs.

Hoe ziet de dagbesteding eruit?
Het kantoor van YETS heeft gelukkig veel ruimte, zodat deze sessies binnen de huidige maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De dagbesteding start met ongeveer 45 minuten bewegen in diverse individuele sportoefeningen. Vervolgens krijgen de jongeren 45 minuten huiswerkbegeleiding, gevolgd door individuele coaching. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning. Iedere sessie wordt afgesloten met het schoonmaken van de ruimte voor de volgende groep.

Dagbesteding
Sessie indeling in de ochtend

YETS ondersteunt op meerdere manieren
YETS Foundation ondersteunt jongeren naast de dagbesteding op meerdere manieren. Coaches van YETS lopen dagelijks, in overleg met jongerenwerk organisaties, politie en handhaving, rondes door de wijken in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam om jongeren te helpen zich te houden aan de maatregelen. YETS Foundation biedt ook huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het basisonderwijs, haalt boodschappen voor mensen die dat niet zelf kunnen en laat honden uit voor mensen die niet naar buiten mogen of willen.

Deel dit bericht